WATCH OUT FOR THE FALSE CHRIST

WATCH OUT FOR THE FALSE CHRIST
Sieberen Voordewind

The Amplified Bible says in Matthew 24:4 and 5: “Jesus answered, “Be careful that no one misleads you For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ (the Messiah, the Anointed),’ and they will mislead many.”

Do what the Bible says. Be careful! Don't believe in a false christ, in a fake messiah. Don't believe a liar. Don't listen to a liar.

The NIV Bible says: “Jesus answered: “Watch out that no one deceives you.”

Believe in the Truth and follow the Truth. You read the truth in the Bible. Read the Bible, believe the Bible and do what the Bible says.

O, the Good News Translation Bible says in Matthew 24:23 and 24: “Then, if anyone says to you, ‘Look, here is the Messiah!’ or ‘There he is!’—do not believe it. For false Messiahs and false prophets will appear; they will perform great miracles and wonders in order to deceive even God's chosen people, if possible.” 

Do what the real Christ says in the Bible. Watch out!

INNER HEALING

INNER HEALING
Evangelist Sieberen Voordewind

Do you need inner healing? I have good news for you. Hear what the Bible says.

The Bible says in Jeremiah 30:17, JUB: “… I will heal thee of thy wounds, said the LORD…” The Living God spoke these words to His children.

You can become a child of God by doing what the Bible says. The Bible says in John 1:12, NIV: “Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God…” O, Believe in Jesus Christ. Receive Him in your heart and become a child of God. 

And God can and will give inner healing. The Bible says in Psalm 147:3, JUB: “He heals the broken hearted, and he binds up their wounds.” Pray to the heavenly Father, the Living God in the Name of Jesus Christ. Ask Him to give you inner healing, in Jesus’ Mighty Name. Amen.

JESUS CHRIST IS THE SAME

JESUS CHRIST IS THE SAME
Evangelist Sieberen Voordewind

The Bible says: “Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.” Hebrews 13:8. Yes, JESUS is the same. Jesus and only Jesus. 

He saved in the past. He is the savior today. There is one who can save you. His name is JEZUS. The Bible says in Acts 4:12 in God’s Word Translation: “No one else can save us. Indeed, we can be saved only by the power of the one named Jesus and not by any other person.” Yes, His name is Jesus.

And He healed in the past and today. The Bible says in 1 Peter 2:24 in the same Bible: “His wounds have healed you.” Yes, His Name is JESUS. There is healing in His Name.

Pray in the Name of Jesus and The Bible says in John 14: “I will do anything you ask ⌞the Father⌟ in my name so that the Father will be given glory because of the Son.”

O, believe in Jesus Christ. Open your heart for Jesus. Follow Jesus and know: He is always with you. Matthew 28:20. And don’t forget: He is the same, yesterday, today and forever. Amen.

I BELIEVE IN MIRACLES

I BELIEVE IN MIRACLES

Praise the Lord!

I BELIEVE IN MIRACLES because I believe Gods Word!
The Bible says: “You are the God who performs miracles…” Psalm 77.
And the Bible says in Luke 18:27, NIV: “What is impossible with man is possible with God.”
O read and hear what the Bibles says. And believe what the Bible says. Believe in the Living God who can do miracles. I believe in miracles because I believe in the Living God! And He can do a miracle for you in the Name of Jesus Christ. So; Don’t give up but believe. Yes, only believe.

Evangelist Sieberen Voordewind

HIS NAME IS JESUS

HIS NAME IS JESUS

There is one who can save you. His name is JEZUS. The Bible says in Acts 4:12 in the God’s Word Translation: “No one else can save us. Indeed, we can be saved only by the power of the one named Jesus and not by any other person.” His name is JESUS! There is no other name. Remember that name. Remember the Name: Jesus. Believe in Jesus Christ. Let Him come into your heart. And follow Him. Follow Him every day. And don’t forget: His name is JESUS.

Evangelist Sieberen Voordewind

EPUB: NEWS FOR YOU

EPUB: NEWS FOR YOU
You can read in the epub NEWS FOR YOU: WHO IS YOUR ADVISOR? - WHAT IS THE SENTENCE OF LIFE? - WHEN LIFE HURTS - GOD IS GREATER THAN YOUR NEED - IF JESUS PASES - HOW DANGEROUS IS SOFTDRUGS? - GOD FINDS YOU UNIQUE - LET US PRAY - FROM THE DARKNESS - MIRACLE MESSAGE - HOW TO BECOME A CHRISTIAN? and a POEM.

EPUB: NIEUWS VOOR JOU

EPUB: NIEUWS VOOR JOU
Het ebook (Epub) ''NIEUWS VOOR JOU'' is speciaal bestemd voor IEDEREEN die verlangt naar MEER in het leven. De volgende onderwerpen komen aan de orde: ontspanningsmethoden, relativeren, het gevaar van softdrugs, teleurstellingen overwinnen, abortus, jij bent uniek, politiek, geloof en ongeloof, bovennatuurlijke ervaringen, bevrijding van verslaving, tips voor een goed huwelijk, hyperventilatie, schuldgevoelens en nog veel MEER. Er staan ook bijzondere interviews in met o.a.: meteoroloog Reinier van den Berg (bekend van televisie, RTL4), pastor David Maasbach (o.a. bekend van SBS6, Family 7) en de bekende wetenschapper Eppo Bruins (Christen Unie).

EPUB: NOUVELLES POUR VOUS

EPUB: NOUVELLES POUR VOUS
Vous pouvez lire dans NOUVELLES POUR VOUS: VOTRE VIE NE SERA PLUS JAMAIS LA MÊME, LA GUÉRISON DES PLAIES LES PLUS PROFONDES, QUI EST JÉSUS CHRIST?, MESSAGE DE MIRACLE, COMMENT DANGEREUX SONT DROGUES DOUCES, PRIÈRE, N'ABANDONNE PAS et plus.

EPUB: NEWS FÜR SIE

EPUB: NEWS FÜR SIE
EBOOK
Kurzbeschreibung:

NEWS FÜR SIE ist für alle, die MEHR in Glauben und Leben suchen. Themen: WAS IST DER SINN DES LEBENS? - DER UMGANG MIT FINANZKRISE - WER IST IHR RATGEBER? - und MEHR.
LESEN: KOBO

EPUB: FAITH PARTNERS FOR GOD

EPUB: FAITH PARTNERS FOR GOD
By: Sieberen Voordewind

The E-book (EPUB) FAITH PARTNERS FOR GOD is for every Christian who will serve The Living God and people in the Name of Jesus Christ. The Bible says in 1 Thessalonians 1:3a (NIV): “We remember before our God and Father your work produced by faith…” The Bible says in the Good News Bible (GNB): “For we remember before our God and Father how you put your faith into practice…” Yes, Christians work together as FAITH PARTNERS FOR THE LIVING GOD IN THE NAME OF JESUS. The Bible says in 1 Corinthians 3:9 (GNB): “For we are partners working together for God…”

EPUB: FAITH PARTNERS

EPUB: FAITH PARTNERS
By: Sieberen Voordewind
The Bible says in Ephesians 4:11 and 12 (KJV): “And He gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:..” I believe that the Living God has given ministries in the church in the Name of Jesus. And I believe that brothers and sister in Christ must work together in faith for God and people. The Bible says in 1 Thessalonians 1:3a (NIV): “We remember before our God and Father your work produced by faith…” The Bible says in the Good News Bible (GNB): “For we remember before our God and Father how you put your faith into practice…” Yes, Christians work together as FAITH PARTNERS. The Bible says in 1 Corinthians 3:9 (GNB): “For we are partners working together for God…”
The Epub FAITH PARTNERS is specifically intended for Christian spiritual leaders (and everyone in the ministry).

Recognize good workers for Christ - Recognize good Faith Partners - Recognize wrong partners - Reconize true and false prophecies and more. READ THE EPUB: FAITH PARTNERS
FREE WITH KOBO PLUS

EPUB: TRUE AND FALSE PROPHETS AND PROPHECIES

EPUB: 
TRUE AND FALSE PROPHETS AND PROPHECIES
By: Sieberen Voordewind
The Bible says: "Beloved, do not trust every ghost, but test the ghost, whether they will be out of God, for many fake prophets shall go into the world.” 1John 4:1 (KJ Version). There are many people in this world who call themselves a prophet. And there are many people who say that they have a prophecy. But what is a prophet and what is a prophecy? And how can you know what the truth is? The Bible teaches us what a true and false prophet and prophecy is. That is why the epub TRUE AND FALSE PROPHETS AND PROPHECIES a guide is for people who are looking for the truth.

GELD

GELD
Column door: Sieberen Voordewind
30-04-2017

Geld is een wettig betaalmiddel om iets te kopen en rekeningen zoals de huur mee te betalen. Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen. Er zijn mensen die werken voor hun geld en er zijn ook mensen die een uitkering ontvangen omdat ze geen werk kunnen vinden of omdat ze om gezondheidsredenen niet kunnen werken. Om aan geld te komen kun je ook iets verkopen of ergens op bezuinigen. Dit zijn een paar positieve voorbeelden om aan geld te komen. En voor de meeste mensen is er een grens aan wat er binnenkomt. Geld komt niet eindeloos binnen. Ergens stopt het ontvangen van geld. En het uitgeven van geld moet niet meer zijn dan wat je hebt ontvangen. Daarom is het belangrijk om goed met geld om te gaan. Je moet weten wat er aan geld wekelijks of maandelijks binnenkomt en je moet weten hoeveel geld je waar aan kunt besteden. Daarbij gaat heeft het betalen van de belangrijkste rekeningen voorrang. Het betalen van de huur of hypotheek, gas, water, elektriciteit, belastingen en verzekeringen gaan voor alle andere uitgaven. Een dak boven je hoofd is belangrijker dan het hebben van een kostbare ring. Ga verstandig met geld om.
LEES OOK HET BOEK:
OVERLEVEN MET EEN LAAG INKOMEN:


BOEK: BELGIË VOOR JEZUS

BOEK: BELGIË VOOR JEZUS
Sieberen Voordewind
ISBN: 9789402154887
Uitgave: Bravenewbooks
Voorwoord: Pastor Antoon Coppens (België)
Een boek dat speciaal bestemd is voor zielenwinners, geestelijke leiders, evangelisten en docenten in evangelisatie, van welke christelijke denominatie ook. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Evangeliseren volgens de richtlijnen van Jezus, effectieve evangelisatie, geloof, gebed, Persoonlijke gesprekken, hoe men iemand tot Jezus kan leiden, persoonlijke- en massa evangelisatie onder leiding van en in de kracht van de Heilige Geest, publiciteit, valkuilen, aanvallen op de zielenwinner, profeet en profetie, profetische Evangelisatie, basisonderwijs, leren preken , trefwoorden, argumenten die men in evangelisatie kan tegenkomen en nog meer.
Een praktisch boek dat u dagelijks kunt lezen en toepassen, alleen en/of in groepsverband.


België voor Jezus
Geloofs-meditatie door: Evangelist Sieberen Voordewind
2014

Geliefde lezer(es), Het onderwerp waar ik in deze meditatie over ga hebben is: België voor Jezus. Iedere volgeling van Jezus Christus die in België woont en de ogen en oren goed open heeft, weet dat er in eigen land vele mensen geen christen zijn. Terwijl niet iedereen naar een kerk gaat, voelen vele mensen zich innerlijk leeg en niet vrij en velen leven zonder geloof, zonder hoop, zonder Gods liefde en niet weinigen zoeken hun toevlucht in drugs, alcohol, medicijnverslaving, onreinheid, haat, geweld en andere dingen die niet goed zijn. Het aantal mensen dat het leven niet meer ziet zitten is drastisch gestegen. Maar de zin van het leven is Jezus Christus!! De Bijbel zegt: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." (Johannes 1:1). In dit hoofdstuk, waarin het Griekse woord "Logos" niet alleen met "Woord" vertaald kan worden maar ook met "Zin, Betekenis" (zingeving!!) wordt verwezen naar Jezus Christus!! Zijn Naam als dé zin van het leven, in Wie dé behoudenis is (Handelingen 4:12)..."

En in mijn boek "BELGIË VOOR JEZUS" heb ik o.a. geschreven: "De Here Jezus heeft immers Zelf in Handelingen 1:8 gezegd: "Maar GIJ zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en GIJ ZULT Mijn getuigen zijn." Niet op de stoel blijven zitten en niks doen. Niet alleen de kerkbank warm houden. Niet alleen naar een gebedsgroep gaan en bidden voor de zondaren. Het is tijd voor ACTIE! O, vele christenen zijn als die werkelozen, waarover we lezen in Mattheüs hoofdstuk 20. De Here Jezus zei in een gelijkenis: "Waarom staat gij hier de gehele dag werkeloos? Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard." U kunt dit lezen in Mattheüs 20: 6 en 7. Deze tekst spreekt over actie. Vele christenen staan er werkeloos bij als het gaat om evangelisatie. Vele christenen staan er werkeloos bij als het gaat om: "GIJ zult Mijn (Jezus Christus!) getuigen zijn." Ze laten het werk over aan andere christenen die goed kunnen praten. Ze laten het werk over aan de door God geroepen evangelist. En zelf staan ze erbij de kijken. Maar in Zijn liefde roept de Meester (JEZUS CHRISTUS) AL Zijn volgelingen op om Hem te dienen en van Hem te getuigen. De opdracht: "GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN" is bestemd voor iedere christen..."

Tot zover het genoemde boek. Ja, Het wordt tijd dat de christenen in België hun maskers afzetten en zien dat veel kostbare levens zonder de Here Jezus verloren gaan. De Bijbel zegt in Romeinen 10:13 en 14: "Want; al (IEDEREEN!) wie de Naam des Heren (JEZUS CHRISTUS!) aanroept, ZAL behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?" ALLE mensen die in België zijn zullen voor eeuwig gered worden als zij de Naam van Jezus Christus aanroepen. Maar... HOE zullen de mensen in België in de Here Jezus geloven als ze niet van Hem gehoord hebben? En hoe zullen de mensen die in België zijn van Jezus Christus horen als de christenen zwijgen? Ja, de christenen hebben een verantwoordelijkheid! Zij mogen niet zwijgen maar mogen vanuit Gods liefde en op Gods wijze een getuige zijn van Jezus Christus.

Voor de christenen die in België leven is het goed om te beginnen in EIGEN OMGEVING. Want, waarom zou iemand naar de ander land gaan om de mensen te vertellen over de liefde van Jezus maar de mensen in eigen omgeving, eigen land negeren? Waarom iemand in een ander land het Levend Water brengen maar de dorstige in eigen land aan z'n lot overlaten? O, ik ben niet tegen zending in het buitenland maar de christenen moeten hun eigen land niet vergeten. De Here Jezus zei tegen Zijn volgelingen in Jeruzalem: "Gij zult Mijn getuigen zijn in Jeruzalem." Met andere woorden: begin eerst in je eigen stad, eigen omgeving. Ja, WAT België nodig heeft is: evangelisatie. Christenen met bewogenheid voor zielen. En WIE de mensen in België nodig hebben is: Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. Zoals Johannes de Doper de mensen in Johannes 1:29 wees op de Here Jezus, zo mogen alle christenen vanuit Gods liefde en kracht anderen wijzen op Jezus. Is dit extreem? Nee! Waarom Jezus? Omdat Jezus de zin van het leven is. Omdat de behoudenis is in niemand anders dan Jezus alleen. Omdat Jezus volgens Johannes 14:6, de Weg, de Waarheid en het Leven is. Omdat Jezus volgens de Bijbel echte innerlijke rust geeft en vrede. Ja, Zijn Naam is Jezus! Geloof in Hem. Kom in geloof tot Hem. Neem Hem in je leven aan. Volg hem en wees een getuige van Hem. Help mee met BELGIË VOOR JEZUS. Amen!

BESTEL VANDAAG NOG HET BOEK: BELGIË VOOR JEZUS:

Der Umgang mit Finanzkrise

RADIO MEDITATION:
Der Umgang mit Finanzkrise
Radioboodschaft von Evangelist Sieberen Voordewind

Lieber Leser, liebe Leserin/ Lieber Hörer, liebe Hörerin. Diese Nachricht wurde speziell für Menschen, die in eine finanzielle Krise entwickelt. Ja, es gibt um viele Menschen, die täglich finanziellen Sorgen leiden. Und vielleicht sind Sie auch jemand, der nicht weiß, wie finanziell zu überleben. Sie können ein geringes Einkommen haben, während Sie hart arbeiten. Wenn Sie einmal eine großartige Arbeit geleistet, aber jetzt leben Sie in einer einzigen Zahlung. Nicht nur Ihr Herz schreit Jammer, wie sie waren, sondern auch Ihren Geldbeutel. Sie fühlen sich verzweifelt, weil die finanzielle Verschuldung zu erhöhen. Aber hören Sie auf. Wie schlimm Ihre finanzielle Situation ist, ich bin Gott dankbar, dass Sie diese Nachricht hören. Dem lebendigen Gott hat mir eine Nachricht gegeben für Menschen in einer finanziellen Krise. Ja, ich habe eine Botschaft der Hoffnung, weil der lebendige Gott, den hoffnungslosen Hoffnung.

Die Bibel sagt in 2. Chronik 20,20: «Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen!» «Wollen Sie Wohlfart in Ihrem Leben?» Der Glaube an die Propheten des lebendigen Gottes!

Die zuverlässigste prophetischen Worte in der Bibel. Die Bibel sagt in Jeremia 30,1:«Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jerimia: So spricht der Herr, der Gott Israels Schreib dir alle worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch.» Der Prophet Jeremia hat von Gott die Auftrag alle die Worte Gottes in einem Buch zu schreiben. NICHT nur die Texte des Jeremia, in einem Buch, sondern auch die Texte von vielen anderen, die Gott gedient. Jetzt ist das: Die Bibel. Lesen Sie die Worte des Propheten in der Bibel. Der Glaube an die Worte des Propheten in der Bibel. Und Sie Wohlfart haben werden! Die größte Prophet, der wir in der Bibel, Jesus Christus, der Sohn der Begegnung des lebendigen Gottes. Und Jesus Christus hat einmal gesagt:

«Darum sage ich euch: Nicht über Ihr Leben Sorgen machen, was ihr essen (oder trinken), noch für euren Leib, was ihr gesagt wird. Ist nicht das Leben mehr als die Kleidung? Doch sieht die Vögel des Himmels: sie säen nicht, sie ernten nicht, und nicht zusammen in Scheunen bringen, und euer himmlischer Vater nährt: nicht weit über ihr? Wer von euch kann von einer Stunde Länge betroffenen hinzufügen? Und was sind Sie über Ihre Kleidung besorgt? Und der Herr Jesus sagte auch:«Mach dir keine Sorgen, und sprach: Was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was werden wir uns kleiden? Denn für all diese Dinge trachten die Heiden auch! Denn euer himmlischer Vater weiß, dass Sie alle. Trachtet zuerst nach dem Reich und seiner Gerechtigkeit und all diese Dinge werden auch gegeben werden. Lassen Sie sich von morgen Sorgen. «Sie können in Matthäus, Kapitel 6 zu lesen. Glauben, was der Herr Jesus gesagt hat und tun was er sagte: Sorgt nicht um eurer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziechen werdet.». Wenn Sie ein Anhänger von Jesus Christus als der Herr, Gott bist ist euer himmlischer Vater. Und wenn himmlischer Vater wird dafür sorgen, dass Sie essen und trinken und Kleidung haben. Alles, was Sie tun müssen, ist: Hier finden Sie dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, suchen die Dinge Gottes und entsprechend leben. Erstellen Sie eine intensive Beziehung zu Gott dem Vater. Lesen Sie die Bibel, an die Bibel glauben und tun, was die Bibel sagt. Verbringen Sie Zeit im Gebet und höre, was der himmlische Vater Sie sagen. Und wissen, dass die liebenden himmlischen Vater für Sie zur Verfügung stellt. Gott, der Herr hat einmal gesagt: «Rufen mich an, so will ich dir antworten und will dir kund tun grosse und unfassbare Dinge, von Denen du nichts weißt.» Jeremia 33,3. Auch mit der finanziellen Krise kann du mit dein Gebet zum Lebendige Gott, und er wird auf seine Zeit ergebnis geben.

Lasset uns beten im Glauben:
« Allmächtiger Gott und Vater im Himmel. Im Namen deines Sohnes Jesus, ich komme zu euch mit meinem Bruder oder eine Schwester in Christus, der in einer finanziellen Krise befindet. Ich danke Ihnen, daß wir keine Sorgen zu machen, weil du für uns sorgen. Ich danke Ihnen, dass wir nicht daran zweifeln, aber das können Sie glauben, alles ist möglich. Ja, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich Und ich danke Dir, dass Du bist größer als die Finanzkrise. Deshalb frage ich Sie: Geben Sie in Namen Jesu eine finanzielle Durchbruch für jedes Kind von Gott. Ich danke für diese Gläubigen Gebet, und gehört und beantwortet auf Ihre Zeit. Gelobt sei dein heiliger nie genug gepriesen Name Amen!.»
(Übersetzt von: Jan u. Wil Visser)

LET US PRAY

LET US PRAY

"Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we (you and I !) may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Hebrews 4:16

I pray:
"O, God. In the Name of Jesus Christ, I come to You with this man, women, boy or girl that have a need.
I ask You to touch this person now with the power of Your Spirit,
in the Name of Jesus.
O, Lord heal this person for 100%.
Heal from the top of his head to the soles of his feet.
We pray for all the problems.
Whatever the problem may be, give a miracle.
My dear friend, receive healing in Jesus' Name.
Receive deliverance from all your problems in Jesus Name.
And receive the power of the Holy Ghost.
Receive the anointing. Receive it now, in the Name of Jesus Christ. And be free. Amen!"
"But He (Jesus) was pierced for our transgressions, He (Jesus) was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed"
(Isaiah 53:5)
Don't forget: God is always greater then your need!
God loves you.

YOUR LIFE WILL NEVER BE THE SAME

Poems

POEMS

WAR
War is painful
Children are dying
But war starters out of greed denying
Red of the blood,
hopefully it comes ever good
They shoot, bomb and much more
and this goes so on.
Children are so thin,
their gaze is sad
Children get too little food,
this is not good.
(Made by Rachel Voordewind when she was 11 years)


New day
Lord, I thank Thee
For another new day,
I may live for Thee
let me be happy today,
And give love to others
Then this day be such as You meant
And tonight I can say:
That I this day,
Have touched and felt your attendance
(Jacqueline Voordewind)


Don't give up
Don't give up
if everything is against.
Don't give up
if the sky is dark.
Don't give up
if all dreams in tatters fall
Don't give up
as other people giving up
Don't give up
if the situation is hopeless.
DON'T give up
because the answer is on the way,
because Jesus is greater than any need,
because the sun will shine,
because dreams can come true,
because there is hope for the hopeless,
because Jesus does not give it up.
So Never give it up!
(Sieberen Voordewind)

(Translated by: Winny Hallatu)

EPUB: PROPHETIC EVANGELISM

EPUB: PROPHETIC EVANGELISM

It is great that large evangelization meetings are held in big stadiums and halls. But wouldn’t it be even greater if the majority of the attendees at these meetings would be non-Christians? It is a fact that most of the people who are non-Christian would not answer to the invitation of a church. Those who think they will are bound to be deceived. In order to reach the majority of the people who are not church goers with the gospel, we need to do more than spread invitations and conduct conversations according to our own judgements. In the book “Prophetic Evangelism”© Sieberen Voordewind launches a wonderful method to reach each and every person. This method is very simple and is meant for anyone who wants to propagate the Gospel. A practical book which you will read and re- read.