EPUB: NEWS FOR YOU

EPUB: NEWS FOR YOU
You can read in the epub NEWS FOR YOU: WHO IS YOUR ADVISOR? - WHAT IS THE SENTENCE OF LIFE? - WHEN LIFE HURTS - GOD IS GREATER THAN YOUR NEED - IF JESUS PASES - HOW DANGEROUS IS SOFTDRUGS? - GOD FINDS YOU UNIQUE - LET US PRAY - FROM THE DARKNESS - MIRACLE MESSAGE - HOW TO BECOME A CHRISTIAN? and a POEM.

EPUB: NIEUWS VOOR JOU

EPUB: NIEUWS VOOR JOU
Het ebook (Epub) ''NIEUWS VOOR JOU'' is speciaal bestemd voor IEDEREEN die verlangt naar MEER in het leven. De volgende onderwerpen komen aan de orde: ontspanningsmethoden, relativeren, het gevaar van softdrugs, teleurstellingen overwinnen, abortus, jij bent uniek, politiek, geloof en ongeloof, bovennatuurlijke ervaringen, bevrijding van verslaving, tips voor een goed huwelijk, hyperventilatie, schuldgevoelens en nog veel MEER. Er staan ook bijzondere interviews in met o.a.: meteoroloog Reinier van den Berg (bekend van televisie, RTL4), pastor David Maasbach (o.a. bekend van SBS6, Family 7) en de bekende wetenschapper Eppo Bruins (Christen Unie).

EPUB: NOUVELLES POUR VOUS

EPUB: NOUVELLES POUR VOUS
Vous pouvez lire dans NOUVELLES POUR VOUS: VOTRE VIE NE SERA PLUS JAMAIS LA MÊME, LA GUÉRISON DES PLAIES LES PLUS PROFONDES, QUI EST JÉSUS CHRIST?, MESSAGE DE MIRACLE, COMMENT DANGEREUX SONT DROGUES DOUCES, PRIÈRE, N'ABANDONNE PAS et plus.

EPUB: NEWS FÜR SIE

EPUB: NEWS FÜR SIE
EBOOK
Kurzbeschreibung:

NEWS FÜR SIE ist für alle, die MEHR in Glauben und Leben suchen. Themen: WAS IST DER SINN DES LEBENS? - DER UMGANG MIT FINANZKRISE - WER IST IHR RATGEBER? - und MEHR.
LESEN: KOBO

EPUB: FAITH PARTNERS FOR GOD

EPUB: FAITH PARTNERS FOR GOD
By: Sieberen Voordewind

The E-book (EPUB) FAITH PARTNERS FOR GOD is for every Christian who will serve The Living God and people in the Name of Jesus Christ. The Bible says in 1 Thessalonians 1:3a (NIV): “We remember before our God and Father your work produced by faith…” The Bible says in the Good News Bible (GNB): “For we remember before our God and Father how you put your faith into practice…” Yes, Christians work together as FAITH PARTNERS FOR THE LIVING GOD IN THE NAME OF JESUS. The Bible says in 1 Corinthians 3:9 (GNB): “For we are partners working together for God…”

EPUB: FAITH PARTNERS

EPUB: FAITH PARTNERS
By: Sieberen Voordewind
The Bible says in Ephesians 4:11 and 12 (KJV): “And He gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:..” I believe that the Living God has given ministries in the church in the Name of Jesus. And I believe that brothers and sister in Christ must work together in faith for God and people. The Bible says in 1 Thessalonians 1:3a (NIV): “We remember before our God and Father your work produced by faith…” The Bible says in the Good News Bible (GNB): “For we remember before our God and Father how you put your faith into practice…” Yes, Christians work together as FAITH PARTNERS. The Bible says in 1 Corinthians 3:9 (GNB): “For we are partners working together for God…”
The Epub FAITH PARTNERS is specifically intended for Christian spiritual leaders (and everyone in the ministry).

Recognize good workers for Christ - Recognize good Faith Partners - Recognize wrong partners - Reconize true and false prophecies and more. READ THE EPUB: FAITH PARTNERS
FREE WITH KOBO PLUS

EPUB: TRUE AND FALSE PROPHETS AND PROPHECIES

EPUB: 
TRUE AND FALSE PROPHETS AND PROPHECIES
By: Sieberen Voordewind
The Bible says: "Beloved, do not trust every ghost, but test the ghost, whether they will be out of God, for many fake prophets shall go into the world.” 1John 4:1 (KJ Version). There are many people in this world who call themselves a prophet. And there are many people who say that they have a prophecy. But what is a prophet and what is a prophecy? And how can you know what the truth is? The Bible teaches us what a true and false prophet and prophecy is. That is why the epub TRUE AND FALSE PROPHETS AND PROPHECIES a guide is for people who are looking for the truth.

GELD

GELD
Column door: Sieberen Voordewind
30-04-2017

Geld is een wettig betaalmiddel om iets te kopen en rekeningen zoals de huur mee te betalen. Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen. Er zijn mensen die werken voor hun geld en er zijn ook mensen die een uitkering ontvangen omdat ze geen werk kunnen vinden of omdat ze om gezondheidsredenen niet kunnen werken. Om aan geld te komen kun je ook iets verkopen of ergens op bezuinigen. Dit zijn een paar positieve voorbeelden om aan geld te komen. En voor de meeste mensen is er een grens aan wat er binnenkomt. Geld komt niet eindeloos binnen. Ergens stopt het ontvangen van geld. En het uitgeven van geld moet niet meer zijn dan wat je hebt ontvangen. Daarom is het belangrijk om goed met geld om te gaan. Je moet weten wat er aan geld wekelijks of maandelijks binnenkomt en je moet weten hoeveel geld je waar aan kunt besteden. Daarbij gaat heeft het betalen van de belangrijkste rekeningen voorrang. Het betalen van de huur of hypotheek, gas, water, elektriciteit, belastingen en verzekeringen gaan voor alle andere uitgaven. Een dak boven je hoofd is belangrijker dan het hebben van een kostbare ring. Ga verstandig met geld om.
LEES OOK HET BOEK:
OVERLEVEN MET EEN LAAG INKOMEN:


BOEK: BELGIË VOOR JEZUS

BOEK: BELGIË VOOR JEZUS
Sieberen Voordewind
ISBN: 9789402154887
Uitgave: Bravenewbooks
Voorwoord: Pastor Antoon Coppens (België)
Een boek dat speciaal bestemd is voor zielenwinners, geestelijke leiders, evangelisten en docenten in evangelisatie, van welke christelijke denominatie ook. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Evangeliseren volgens de richtlijnen van Jezus, effectieve evangelisatie, geloof, gebed, Persoonlijke gesprekken, hoe men iemand tot Jezus kan leiden, persoonlijke- en massa evangelisatie onder leiding van en in de kracht van de Heilige Geest, publiciteit, valkuilen, aanvallen op de zielenwinner, profeet en profetie, profetische Evangelisatie, basisonderwijs, leren preken , trefwoorden, argumenten die men in evangelisatie kan tegenkomen en nog meer.
Een praktisch boek dat u dagelijks kunt lezen en toepassen, alleen en/of in groepsverband.


België voor Jezus
Geloofs-meditatie door: Evangelist Sieberen Voordewind
2014

Geliefde lezer(es), Het onderwerp waar ik in deze meditatie over ga hebben is: België voor Jezus. Iedere volgeling van Jezus Christus die in België woont en de ogen en oren goed open heeft, weet dat er in eigen land vele mensen geen christen zijn. Terwijl niet iedereen naar een kerk gaat, voelen vele mensen zich innerlijk leeg en niet vrij en velen leven zonder geloof, zonder hoop, zonder Gods liefde en niet weinigen zoeken hun toevlucht in drugs, alcohol, medicijnverslaving, onreinheid, haat, geweld en andere dingen die niet goed zijn. Het aantal mensen dat het leven niet meer ziet zitten is drastisch gestegen. Maar de zin van het leven is Jezus Christus!! De Bijbel zegt: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." (Johannes 1:1). In dit hoofdstuk, waarin het Griekse woord "Logos" niet alleen met "Woord" vertaald kan worden maar ook met "Zin, Betekenis" (zingeving!!) wordt verwezen naar Jezus Christus!! Zijn Naam als dé zin van het leven, in Wie dé behoudenis is (Handelingen 4:12)..."

En in mijn boek "BELGIË VOOR JEZUS" heb ik o.a. geschreven: "De Here Jezus heeft immers Zelf in Handelingen 1:8 gezegd: "Maar GIJ zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en GIJ ZULT Mijn getuigen zijn." Niet op de stoel blijven zitten en niks doen. Niet alleen de kerkbank warm houden. Niet alleen naar een gebedsgroep gaan en bidden voor de zondaren. Het is tijd voor ACTIE! O, vele christenen zijn als die werkelozen, waarover we lezen in Mattheüs hoofdstuk 20. De Here Jezus zei in een gelijkenis: "Waarom staat gij hier de gehele dag werkeloos? Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard." U kunt dit lezen in Mattheüs 20: 6 en 7. Deze tekst spreekt over actie. Vele christenen staan er werkeloos bij als het gaat om evangelisatie. Vele christenen staan er werkeloos bij als het gaat om: "GIJ zult Mijn (Jezus Christus!) getuigen zijn." Ze laten het werk over aan andere christenen die goed kunnen praten. Ze laten het werk over aan de door God geroepen evangelist. En zelf staan ze erbij de kijken. Maar in Zijn liefde roept de Meester (JEZUS CHRISTUS) AL Zijn volgelingen op om Hem te dienen en van Hem te getuigen. De opdracht: "GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN" is bestemd voor iedere christen..."

Tot zover het genoemde boek. Ja, Het wordt tijd dat de christenen in België hun maskers afzetten en zien dat veel kostbare levens zonder de Here Jezus verloren gaan. De Bijbel zegt in Romeinen 10:13 en 14: "Want; al (IEDEREEN!) wie de Naam des Heren (JEZUS CHRISTUS!) aanroept, ZAL behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?" ALLE mensen die in België zijn zullen voor eeuwig gered worden als zij de Naam van Jezus Christus aanroepen. Maar... HOE zullen de mensen in België in de Here Jezus geloven als ze niet van Hem gehoord hebben? En hoe zullen de mensen die in België zijn van Jezus Christus horen als de christenen zwijgen? Ja, de christenen hebben een verantwoordelijkheid! Zij mogen niet zwijgen maar mogen vanuit Gods liefde en op Gods wijze een getuige zijn van Jezus Christus.

Voor de christenen die in België leven is het goed om te beginnen in EIGEN OMGEVING. Want, waarom zou iemand naar de ander land gaan om de mensen te vertellen over de liefde van Jezus maar de mensen in eigen omgeving, eigen land negeren? Waarom iemand in een ander land het Levend Water brengen maar de dorstige in eigen land aan z'n lot overlaten? O, ik ben niet tegen zending in het buitenland maar de christenen moeten hun eigen land niet vergeten. De Here Jezus zei tegen Zijn volgelingen in Jeruzalem: "Gij zult Mijn getuigen zijn in Jeruzalem." Met andere woorden: begin eerst in je eigen stad, eigen omgeving. Ja, WAT België nodig heeft is: evangelisatie. Christenen met bewogenheid voor zielen. En WIE de mensen in België nodig hebben is: Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. Zoals Johannes de Doper de mensen in Johannes 1:29 wees op de Here Jezus, zo mogen alle christenen vanuit Gods liefde en kracht anderen wijzen op Jezus. Is dit extreem? Nee! Waarom Jezus? Omdat Jezus de zin van het leven is. Omdat de behoudenis is in niemand anders dan Jezus alleen. Omdat Jezus volgens Johannes 14:6, de Weg, de Waarheid en het Leven is. Omdat Jezus volgens de Bijbel echte innerlijke rust geeft en vrede. Ja, Zijn Naam is Jezus! Geloof in Hem. Kom in geloof tot Hem. Neem Hem in je leven aan. Volg hem en wees een getuige van Hem. Help mee met BELGIË VOOR JEZUS. Amen!

BESTEL VANDAAG NOG HET BOEK: BELGIË VOOR JEZUS:

Der Umgang mit Finanzkrise

RADIO MEDITATION:
Der Umgang mit Finanzkrise
Radioboodschaft von Evangelist Sieberen Voordewind

Lieber Leser, liebe Leserin/ Lieber Hörer, liebe Hörerin. Diese Nachricht wurde speziell für Menschen, die in eine finanzielle Krise entwickelt. Ja, es gibt um viele Menschen, die täglich finanziellen Sorgen leiden. Und vielleicht sind Sie auch jemand, der nicht weiß, wie finanziell zu überleben. Sie können ein geringes Einkommen haben, während Sie hart arbeiten. Wenn Sie einmal eine großartige Arbeit geleistet, aber jetzt leben Sie in einer einzigen Zahlung. Nicht nur Ihr Herz schreit Jammer, wie sie waren, sondern auch Ihren Geldbeutel. Sie fühlen sich verzweifelt, weil die finanzielle Verschuldung zu erhöhen. Aber hören Sie auf. Wie schlimm Ihre finanzielle Situation ist, ich bin Gott dankbar, dass Sie diese Nachricht hören. Dem lebendigen Gott hat mir eine Nachricht gegeben für Menschen in einer finanziellen Krise. Ja, ich habe eine Botschaft der Hoffnung, weil der lebendige Gott, den hoffnungslosen Hoffnung.

Die Bibel sagt in 2. Chronik 20,20: «Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen!» «Wollen Sie Wohlfart in Ihrem Leben?» Der Glaube an die Propheten des lebendigen Gottes!

Die zuverlässigste prophetischen Worte in der Bibel. Die Bibel sagt in Jeremia 30,1:«Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jerimia: So spricht der Herr, der Gott Israels Schreib dir alle worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch.» Der Prophet Jeremia hat von Gott die Auftrag alle die Worte Gottes in einem Buch zu schreiben. NICHT nur die Texte des Jeremia, in einem Buch, sondern auch die Texte von vielen anderen, die Gott gedient. Jetzt ist das: Die Bibel. Lesen Sie die Worte des Propheten in der Bibel. Der Glaube an die Worte des Propheten in der Bibel. Und Sie Wohlfart haben werden! Die größte Prophet, der wir in der Bibel, Jesus Christus, der Sohn der Begegnung des lebendigen Gottes. Und Jesus Christus hat einmal gesagt:

«Darum sage ich euch: Nicht über Ihr Leben Sorgen machen, was ihr essen (oder trinken), noch für euren Leib, was ihr gesagt wird. Ist nicht das Leben mehr als die Kleidung? Doch sieht die Vögel des Himmels: sie säen nicht, sie ernten nicht, und nicht zusammen in Scheunen bringen, und euer himmlischer Vater nährt: nicht weit über ihr? Wer von euch kann von einer Stunde Länge betroffenen hinzufügen? Und was sind Sie über Ihre Kleidung besorgt? Und der Herr Jesus sagte auch:«Mach dir keine Sorgen, und sprach: Was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was werden wir uns kleiden? Denn für all diese Dinge trachten die Heiden auch! Denn euer himmlischer Vater weiß, dass Sie alle. Trachtet zuerst nach dem Reich und seiner Gerechtigkeit und all diese Dinge werden auch gegeben werden. Lassen Sie sich von morgen Sorgen. «Sie können in Matthäus, Kapitel 6 zu lesen. Glauben, was der Herr Jesus gesagt hat und tun was er sagte: Sorgt nicht um eurer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziechen werdet.». Wenn Sie ein Anhänger von Jesus Christus als der Herr, Gott bist ist euer himmlischer Vater. Und wenn himmlischer Vater wird dafür sorgen, dass Sie essen und trinken und Kleidung haben. Alles, was Sie tun müssen, ist: Hier finden Sie dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, suchen die Dinge Gottes und entsprechend leben. Erstellen Sie eine intensive Beziehung zu Gott dem Vater. Lesen Sie die Bibel, an die Bibel glauben und tun, was die Bibel sagt. Verbringen Sie Zeit im Gebet und höre, was der himmlische Vater Sie sagen. Und wissen, dass die liebenden himmlischen Vater für Sie zur Verfügung stellt. Gott, der Herr hat einmal gesagt: «Rufen mich an, so will ich dir antworten und will dir kund tun grosse und unfassbare Dinge, von Denen du nichts weißt.» Jeremia 33,3. Auch mit der finanziellen Krise kann du mit dein Gebet zum Lebendige Gott, und er wird auf seine Zeit ergebnis geben.

Lasset uns beten im Glauben:
« Allmächtiger Gott und Vater im Himmel. Im Namen deines Sohnes Jesus, ich komme zu euch mit meinem Bruder oder eine Schwester in Christus, der in einer finanziellen Krise befindet. Ich danke Ihnen, daß wir keine Sorgen zu machen, weil du für uns sorgen. Ich danke Ihnen, dass wir nicht daran zweifeln, aber das können Sie glauben, alles ist möglich. Ja, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich Und ich danke Dir, dass Du bist größer als die Finanzkrise. Deshalb frage ich Sie: Geben Sie in Namen Jesu eine finanzielle Durchbruch für jedes Kind von Gott. Ich danke für diese Gläubigen Gebet, und gehört und beantwortet auf Ihre Zeit. Gelobt sei dein heiliger nie genug gepriesen Name Amen!.»
(Übersetzt von: Jan u. Wil Visser)

LET US PRAY

LET US PRAY

"Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we (you and I !) may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Hebrews 4:16

I pray:
"O, God. In the Name of Jesus Christ, I come to You with this man, women, boy or girl that have a need.
I ask You to touch this person now with the power of Your Spirit,
in the Name of Jesus.
O, Lord heal this person for 100%.
Heal from the top of his head to the soles of his feet.
We pray for all the problems.
Whatever the problem may be, give a miracle.
My dear friend, receive healing in Jesus' Name.
Receive deliverance from all your problems in Jesus Name.
And receive the power of the Holy Ghost.
Receive the anointing. Receive it now, in the Name of Jesus Christ. And be free. Amen!"
"But He (Jesus) was pierced for our transgressions, He (Jesus) was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed"
(Isaiah 53:5)
Don't forget: God is always greater then your need!
God loves you.

YOUR LIFE WILL NEVER BE THE SAME

Poems

POEMS

WAR
War is painful
Children are dying
But war starters out of greed denying
Red of the blood,
hopefully it comes ever good
They shoot, bomb and much more
and this goes so on.
Children are so thin,
their gaze is sad
Children get too little food,
this is not good.
(Made by Rachel Voordewind when she was 11 years)


New day
Lord, I thank Thee
For another new day,
I may live for Thee
let me be happy today,
And give love to others
Then this day be such as You meant
And tonight I can say:
That I this day,
Have touched and felt your attendance
(Jacqueline Voordewind)


Don't give up
Don't give up
if everything is against.
Don't give up
if the sky is dark.
Don't give up
if all dreams in tatters fall
Don't give up
as other people giving up
Don't give up
if the situation is hopeless.
DON'T give up
because the answer is on the way,
because Jesus is greater than any need,
because the sun will shine,
because dreams can come true,
because there is hope for the hopeless,
because Jesus does not give it up.
So Never give it up!
(Sieberen Voordewind)

(Translated by: Winny Hallatu)

EPUB: PROPHETIC EVANGELISM

EPUB: PROPHETIC EVANGELISM

It is great that large evangelization meetings are held in big stadiums and halls. But wouldn’t it be even greater if the majority of the attendees at these meetings would be non-Christians? It is a fact that most of the people who are non-Christian would not answer to the invitation of a church. Those who think they will are bound to be deceived. In order to reach the majority of the people who are not church goers with the gospel, we need to do more than spread invitations and conduct conversations according to our own judgements. In the book “Prophetic Evangelism”© Sieberen Voordewind launches a wonderful method to reach each and every person. This method is very simple and is meant for anyone who wants to propagate the Gospel. A practical book which you will read and re- read.


Response

Response

WEBSITE WWW.VOORDEWIND.EU
Just a note to thank you for this article. Ed was looking at a financial situation this past week, and all the banks suggested that you get an advisor. So this was great. Thanks to Mr. Voordewind for the article. We are constantly being reminded to go to the Lord to see our needs met. God bless you, and place a rear-guard around all of you this week. This is so important!
Have a great week!
Judith Oldridge
You have a great gift of encouragement, Brother Sieberen, in addition to your gift of evangelism.
May the Lord bless you, and open doors before you, as you have prepared for these days, The Great Harvest.
Blessings and grace,
Crystal Wade

PROPHECY
Facebook, 24 februari 2013
Sieberen: "Heb even weer geluisterd naar de profetische woorden die de profeet Kent Simpson tot mij gesproken heeft: "Many do not recognize, said The Lord, the gifts and the calling upon your life. For you are one, said the Lord, that I decided to bring them to the forefront off the move of My Spirit... The Lord says: You have seen, that you have a mark of evangelism upon your heart and you week when you see those come into The Kingdom. The Lord says: Now I shall begin to use you for your compassion... I shall begin to bless your way..." En....: "The Lord says..."I will begin to open up the Scriptures unto you and poor Them into you, like the picture from water shall turn wine, and this shall be miracles things, said the Lord. You will see things that you have not seen before. And many others have be blinded to the revelation that the Lord shall place into you..." THANK YOU LORD!!!"

Tina Mage: Amen the annointed Man of GOD. Preach brother and GOD bless you. You gave me a message that touched my Heart.
24 februari 2013 om 20:31

Rosita Reed: Amen and Amen it is the beset the Man is a gifted man for Jesus Christ and he is dearly loved and let us help him and keep his ahnds up lifted for the works and all he does.Loev this man from me Rosita. in Jesus Name.
F: 25 maart om 17:56

GENERAL
Apostle Paa Thompson: SAY TO THE RIGHTEOUS THAT IT IS WELL IRRESPECTIVE OF WHAT HE/ SHE IS GOING THROUGH, WHERE YOU ARE NOW WHICH SEEMS TO DARK TO SEE WHAT IS AHEAD IS NOT YOUR DESTINATION BUT IT IS JUST A PASSAGE TUNNEL AND AS YOU PASS THROUGH MAY YOU BREAKTHROUGH IN JESUS' NAME.
Facebook, 21 februari 2012 om 21:41

YOU ARE THE BEST THEREIS IN THEHNETHERLANDS NOT MANY LIKE YOU THERE UNWILLIGN HEARTS ALLOVER .SO MY SUPPORT FOR YOU IN PRAYERS AND WE SURE WILL MEET SOMDAY .IAM IN NY AND HAVE TO GE THOME TO MUCH SNOW WOOW LVOE THE WAY YOU ARE WORKIGN FOR THE STAND FRO OUR LORD JESUS CHRIST THE LROD IN THE BLOOD WASHED NOT DUNK IN TO IT BUT WASCHED SOAK INTO IT WOWO POWER TEHRE SUER IS. HOPE TO SEND YOU ACD ONE OF THESE DAYS. GREETINGS FROM ROSITA .
7 febr.2015

Tina Mage: Anointed Man of GOD. Stay blessed.
Facebook,1 december 2013 om 0:20

Beloved in Christ,
Send in your prayer request today. "Pray for one another. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much."(James 5:16).
When God speaks, there is no room for doubt!!! Send in your prayer request today.
Personal prayers are followed up by chain prayers on all prayer requests. I will keep on praying for these prayer requests forming a prayer chain covering the entire day.
When I pray for the sick, the Lord honors my faith and delivers the sick and those in bondage.
Come! Let's put an end to all your problems through prayers. Someone, somewhere is praying for you. I have seen what successful people do over and over again. I want to show you how to Reposition Yourself so you can do it, too...... Hallelujah. Be blessed in the Lord!
Benny Hinn.
4/8/2012

Judith Forjesus
Am fine can you hold a conference of equipping Pastors and church leaders in our country Kenya?
9/8/2015

Evangelist Rich Friday
I have seen it. How can i make a partnership with your ministry?
9/8/2015

Yaqub Paul
dear brother may be in September or Octber
will you can come to Pakistan
7/5/2012

Abraham Israel
Greetings! I am so privileged to have you as my friend. Greetings in Jesus wonderful name! I pray this coming brand new month of July bring God's love, peace and serenity in to your life. May this month also bring much hope to achieve all the unfulfilled dreams which God has put in your heart. May the power, resource and energy to fulfill all those dreams be available to you in reality by God's grace and may a satisfaction that gives you a smile and an inner assurance that you are walking in God's destiny for your life abound and super abound right throughout this year of 2011 and ahead. May God give you new open doors and open heavens in your life for the GLORY OF God! May the Lord's blessing be upon you! 28/06/2011

RevDr B Stephen Devakumar
Welcome to india to preach
11/8/2015

VIDEO
Samuel Masih: i like this video plz send down able i will show in his church
Facebook, 2 oktober 2013 om 10:27

EMAIL
S.V.: "I get this mail this day: "I am sharing with you very good news and recent Miracle that God has done through your prayers. In my previous email, I mentioned to pray for my Mother In Law whose lungs seems wasted through Doctors saying and they said that she might be over now. She has short life now.But we believed that this is doctor said not God said. It is not over until God says it is Over.So, the final report came today which is changed and updated by God. Lungs seems working fully healthy and properly now. Hallelujah !!!!!!!!!!!!!!God Be Praised! And Thanks for all of you who has been part of prayers for Nusrat Jabeen (My Mother In Law).I believe that this has not only strengthen my Faith and Faith here in People in Pakistan but yours Faith as well. Pastor N."
Facebook, 27 juni 2013

RADIOMESSAGES
Abraham H Trivedi: Wow!! I am glad to meet u...
Facebook,21 augustus 2011 om 16:27

MESSAGE When Life Hurts:
Rosita Reed: He is a man of god and I do believe he is going to be great in the lord we have to up lift his hands up and in prayer to the throne of God.
F: 23 maart 2014

RevDr B Stephen Devakumar
Looking for your message
16/8/2015

Sarjo Bayo
Thanks for the message am glad to hear from you. have you been to Africa before?
28/8/2015

How dangerous is softdrugs

How dangerous is softdrugs
Information by: Sieberen Voordewind

In a newspaper I once read an odd article about softdrugs. The title:"A lot of misunderstanding about softdrugs" referred to the so-called innocence of use. Softdrugs, according to the writer is harmless. From my study: "Drugs and alcohol" to the well known C.D.B. in 1985 at Balkbrug, I knew that according reliable experts (Drs. W. Jurg, Jkvr. Dr. E. de Marees van Swinderen, Dr. K.F. Gunning) the opposite was true and still is! So I came into action by writing a newspaper article about the real dangers of drugs- and alcohol abuse. Fortunately, this article was placed in a house to house newspaper. In this chapter you can read my article:

MUCH MISUNDERSTANDING ABOUT SOFTDRUGS
By: evangelist Sieberen Voordewind

There is still much misunderstanding about softdrugs among young people, the elderly and people with care and appropriate professional. Therefore, proper scientific evidence is very important. Softdrugs means: hashish and marijuana. Other names for marijuana are: Weed, Love weed, mary, kif, kief, grass, smoke, bush etc. They are from the female hemp plant (cannabis sativa). Marijuana consists of the dried parts, especially the upper leaves and flowers. Hashish consists of the dried resin of this plant.

How innocent the plant may also look for many people: the term softdrugs is misplaced. It's just by the use of this term, that there is much misunderstanding in the world. For most people it's a harmless drug, you can experience it one time. Because of the tolerant Dutch drug policy a lot of coffeeshops are arise, where softdrugs openly is sold and used. Only the term "soft" and connive allow use, more and more young people are in great risk to become victims of a drug which lead them to downfall. Anyone who believes in innocent drugs believes in fairy tales, as "soft" drugs don't exists. The most important scholars of the International Narcotics Control Board of America, therefore places a large question mark over the distinction made by hard- and softdrugs. The danger of using softdrugs is proven by the following scientific facts.

The active substance in hemp products are: delta-9-tetra-hydrocannabinol (D9 THC). The hash contains 4-10 percent THC, average of 7 %. One gram contains average 70 MG THC, enough for 10 people to become "high". Marijuana contains average 1 percent 10 MG THC. This substance has the property to sticking in the brains, like a grease spot. According to dr. K.F. Gunning, physician and chairman of the national drug prevention committee, the brains (mainly the "liquor spaces") are very fat. This means in practice, that any use of hemp products remain spots on the brains. This continues for month's after-effects and repeat use makes this spot larger. Even after one smoke, the traces of THC haven't disappeared after one year. By repeat use, new spots are coming in your body, while old spots are not yet fully disappeared.

Research has proven that the brain cells in the CSF spaces are damaged or ruined by the use of hemp products. Once the brain cells are damaged, they made no new one and aren't replaceable. The harmful effects by the use of hemp products include: memory disturbances, decreasing self-criticism, weakened resistance, reduction of mental and physical skills, urge to isolation, anxiety, psychosis, panic, disorder of white blood cells, brain damage, difficulty in learning by memory impairment in short, damage of lungs, endoctrine, the basic structure of the cells, damage to reproductive organs, which newborn children are suffering, personal neglect and the same effect as using tobacco, such as cardiovascular disease, heart attack, high blood pressure, etc.

A large dose of D9- THC can effect short periods of insanity, accompanied with hallucinations

and confusion. By damage to bone marrow reduces resistance to infectious diseases. The use of hemp products also opens the door to the use of harddrugs (including heroin, cocaine). Cannabis also is not a drug (medicine), like many people think. The Health Councils has found no convincing evidence that cannabis is a healing effect. And the adverse effects are too large to be used as medicine. Dr. K.F. Gunning wrote: "Medication aim to heal, not to damage." (Oct '97/ CDB uitg.) The government and other appropriate authorities are responsible to help people and not to damage them. Open drug ads (where hemp products are for sale) should be banned even as sales and use. Actually, the term softdrugs must disappear, because it does not exist. Believing in softdrugs believes in the existence of fairy tales. The use of softdrugs is similar to play with fireworks.

This was the article in the newspaper. Meanwhile the T.H.C. levels are even higher than in the past and even more dangerous! There are even more concentrations in Nederhash with an average of 33%! Softdrugs is not "soft", but a tough destroyer of health!!

(Translated by: Winny Hallatu)


FüRCHTE DICH NICHT!

RADIO MEDITATION:
FüRCHTE DICH NICHT!
Radioboodschaft von Evangelist Sieberen Voordewind

Lieber Leser, liebe Leserin/ Lieber Hörer, liebe Hörerin. Wenn Sie jemand sind, der durchs Leben geht mit Angst, dann habe ich gute Nachrichten für Sie. Der lebendige Gott sagt in Jesaja 41,10: «Fürchte dich nicht.»
Angst verursacht Spannung und Elend. Es gibt Menschen, die Angst vor Krankheiten und häufig krank sind. Hiob sagte in der Bibel (Hiob 3,25:) «Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen.» Aber Gott sagt: «Fürchte dich nicht.» Und Sie sagte auch den lebendigen Gott: "Fürchte dich nicht." Warum kommst du nicht Angst in dein Leben treten? Gott sagt in Jesaja 41,10 «Fürchte dich nicht, ich bin mit dir» Sie benötigen als Jünger von Jesus Christus, Gottes Sohn keine Angst zu haben, denn Gott ist mit dir. Und nicht ohne weiteres Gott, sondern der Lebenden, wahrer Gott. Der Gott, an dem alles möglich ist. Der Herr Jesus sagt in Lukas Kapitel 18: «Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.» Und Diese machtige Gott ist mit dir, bis Sie das tun, was er sagt. Und dieser Gott sagt in Jesaja 41: «Ich stärke dich, Ich helfe dir auch.»Der lebendige Gott können Sie von all Ihren Problemen zu helfen, denn mit ihm ist alles möglich. Aus diesem Grund nicht mehr finden Sie in Schwierigkeiten. Sehen Sie nicht mehr Rückschläge. Nicht mehr sehen, was kann oder auch nicht in Ihrem Leben geschieht. Sehen Sie bis zu glauben, zu dem lebendigen Gott, die mit dir ist, und stärkt und die Ihr helft und bei Ihm ist alles möglich. Gott segne Sie. Amen!
(Übersetzt von: Missionswerk Freundes-Dienst, Niederlande: Jan u. Wil Visser, www.StichtingVriendendienst.nl, www.freundesdienst.org)

WHO IS JESUS?

WHO IS JESUS?
Lesson by: Sieberen Voordewind

Believe:
You believe that a man such as Napoleon lived many years ago. But you have never seen him. You believe that he lived because:
1) you have heard about him, or:
2) you have read about him in a history book.
The best book is: The Bible! It is also a History book. But, not only that. This powerful Book you can also read about Jesus Christ.

His Birth:
Read: Matthew 1:18-25 an Luke 2:1-7.

His mother Mary was a virgin.
How to proof? 1) Matthew 1:23 says: "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a Son..." (King James Version). The Hebrews word "Alma" = Virgin. 2) Matthew 1:18 says: "Now the birth of Jesus Christ..." The Greek word: "Parthenos" = Propagate without impregnation. 3) Matthew 1:18 and 20 says: "...she was found with child of the Holy Ghost...Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost..."

His Names are:
Jesus (Matthew 1:21)
The Word (John 1:1)
Son of Man (John 6:27)
The Bread of Live (John 6:35)
The Door (John 10:7, 19)
The good Shepherd (John 10:11)
Son of the Living God (John 6:40, 32, 37, 46, 57) 

When He pray: He doesn't pray to Himself, but to his Father: God: John 17.

Jesus has:
- a will (John 5:30; 6:38)
- knowledge (John 16:30; 7:29 / Luke 11:17; 9:47)
-emotions (John 2:13-17; John 11:3,5,33,38,35/ Mark 6:6; Mark 14:33, 34; Mark 4:29/ Luke 19:41)

Jesus came from heaven:
Read: John 6:29, 38, 39; 7:29; 8:18, 42

Jesus "where a human being":
Read: 1 Tim. 2:5 / Hebrews 2:14, 15, 17.
- His body where blood and flesh: (Hebrews 2:31; 2:7, 11)
- He grew up (Luke 2:52, 40)
- He could sin but never did.
Read: Hebrews 4:15 / 1 John 3:5 / 1 Peter 2:22; 3:18 / John 8:46 / Luke 23:47 / 2 Kor. 5:21.
- He did not have sinful nature: John 10:11; 17:16 / Luke 1:35 / Hebrews 7:26; 9:14 / 1 Peter 1:19
- He knew hunger: Matthew 4:2; 21:18
- He knew "thirst": John 19:28
- He hast a body: Luke 23:52-55; 24:39-44 / Matthew 26:12; 27:58.
- He had a soul: Luke 14:34 / Matthew 26:38.
- He had a spirit: Luke 23:46 / John 11:33; 13:21 / Mark 2:8.
-He knew tiredness: John 4:6

When Jesus lived on earth He was not only a human being but also: God
Read: Matthew 1:23 / John 1:1; 20:28 / Rom. 9:5 / Hebrews 1:6 and 1 John 5:20.
- God the Father spoke through His Son: Hebrews 1:1
- God has send Jesus: Mark 12:1-12 / John 3:16, 17, 32-36.
- The Lord Jesus is God, even as His Father: Romans 9:5 / John 1:1; 20:28 / Matthew 1:23 and Philippians 2:5-8.
- He had Divine Authority and worked wonders: Matthew 11:4, 5; 12:15; 14:14; 15:30, 31/ Mark 1:32-34; 1:39; 3:10, 11 etcetera.

Jesus Christ suffered for us
Read: John 18:1-40; 19:1-27 / Luke 22:1-17; 23:1-43
- He died for us: John 19:28,-42 / Luke 23:44-49.

Jesus Christ was resurrected for us:
John 20:1-31 / Luke 24:1-53.

Jesus says NOW to you: "Come unto Me..." (Matthew 11:28a).

PRAY this simple sinners' prayer:
"Lord Jesus, I thank you that I may draw near to You, even if my sins are great and many. O, have mercy on me, a poor sinner, and save my soul. I open my heart to You. Cleanse me from all the wrong that is inside me. Wash me in Your blood Lord Jesus. I thank You for this greatest MIRACLE and I praise You! AMEN!"

Agreement-Prayer

Agreement-Prayer

What is the sentence of life?

What is the sentence of life?
Preaching by: Evangelist S. Voordewind

Beloved brothers, sisters and friends, it's so wonderful to be in a meeting in the name of Jesus Christ, The Name, above all names. As you can see, I've taken along a withered flower. Perhaps you will wonder yourself why I've done that, right? Because, it's fair to say that this belongs in the trash at home or in a rubbish dump and probably not on this nice pulpit. Everyone knows that this once was a tiny seed and became a beautiful flower. We can't say it anymore, it's withered and died. And it's also with the life of a human being, with yours and my life. There is a time of coming and a time of going. Life is so short. God promised us a lifetime of 70 years and for the strong ones 80 years. There are people who become more than 100 year.
The message which I bring out of mercy is called: What is the sentence of life. Let's look up God's bridal word in John 1:1-12. It's an so well known scripture, but oh so important.
Verse 1 says: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself." PAY ATTENTION! The word for WORD is in Greek LOGOS! Logos means: sentence, significance, intention, useful sentence. We may also read according Rev.D.Voordewind: "IN THE BEGINNING THERE WAS A FUNDAMENTAL INTENTION AND THIS WAS BY GOD AND WAS DIVINE."
What means sentence or useful sentence? It means: desire, opinion and judgment. But that's not what I mean, neither in the sense of SERVICEABILITY. For some serviceability can be something without any sentence. What I mean is: THE WHY. Why do I live? Useful sentence has to do with present and future. The future vision determines your life now. Do you see a dark future, than now you also live in there. Do you see your life as meaningless, than you live in the darkness. *

Let me give you an example of vacuity. Image, a fourteen year old girl, whose parents is divorced, and sees that her life is miserable and depressing. At school she meets a wrong friend, who says to her: "I know the answer to your problems. Have some marijuana. She begins with a sticky and ends with addiction to heroin." So goes this with 95% of the drug addicts. In the U.S, thousands of teenagers are running away from home, without ever coming back. Many of them walk into the addiction to drugs. Let's go back to that girl. One day, she took the strongest drug: L.S.D. the Consequence is that she thought she can fly and jumps of 10 high downwards. Her life ended in a small box under de ground. Every person who finds there life is senselessness walks in darkness. If he doesn't get any help, it will end sad for him. Let me tell you this: that the suicidal attempts still increase in the world, especially in Holland.
The senselessness is an epidemic in whole Europe. Particularly in Sweden, Hungary, Yugoslavia and Netherlands. Over which therapy we also speak, the social workers are confronted with 60% about this problem. According to rev. D.Voordewind (who has had lessons from Frankl), the psychiatrist Viktor Frankl use the useful sence-therapy and with this he has treated 12.000 persons in 4 years time. In EACH case he noticed that people find there life miserable and depressing. Psychiatrist Frankl noticed in Austria that 20% of the population is dealing with this problem. 90% of all alcoholics find their life senselessness. And then we haven't count the drug addicts also. Almost half of all youngsters find their life meaningless. These data are a sign on the wall!! And what will we do? Do we let this problem become bigger or do we try to do something against? Do you have a reply for them who find their life miserable and depressing? Don't forget, THAT YOU FIRST HAVE TO FIND AN ANSWER FOR YOURSELF!! Why?

How can you or I help someone if we haven't found the answer for our own lives? If you have no reply over what's the sentence of your life, than you choose unconsciously for senselessness. Dr. Jung discovered that one third of the patients are having problems about the sentence of life, and therefore have become neurotic or psychotic. If you don't know the meaning of these words, you can look it up calmly in the dictionary. If you think your life is meaningless, then there is still a bigger problem. "A sick person, who has lost the courage to live... will die from an ordinary flu." Bruno Betleheim sat in the Second World War in an extermination camp. He discovered that a large group of prisoners, THOSE WHO DIED FIRST had no believe, courage or sentence in life. Yes, all of this can be the consequence. If you're someone who also has a problem about the sentence of life, see from this moment of its seriousness. LEARNING FROM God's precious Bridal Word: WHAT IS THE SENTENCE OF YOUR LIFE.

WHAT IS THE SENTENCE OF YOUR LIFE?

If we want to know the sentence of life, then we must go back to the source of useful sentence. We must discover the truth about the meaning of life. The truth certainly can't be found in the world. You can live foolish in the world, be licentious, but that is temporarily. That is a temporary pleasure. Your life has to be useful (fruitful), today and for eternal. The Bible says in John 1:4: "In the Word was Life, and the life was the Light of men." Useful sentence has to do with the life. You have sentence in the life. God is the Source of life, of ETERNAL life. John 3:16: "That whosoever believeth in Jesus Christ, Son of God, should not perish, but have ETERNAL LIFE." God is the Source of Life, of useful sentence. We read in John 1:1 that Life comes from God. Why? For He is the Source of Life. He is the Creator of people, of yours and mine.

* LET ME GIVE YOU AN EXAMPLE. One night a criminal walked on the street in search for a "job". He walked along "our car" and read the Bible Scripture that was on it: "Come to Me, all who are tired and have burden." At that moment he's having problems about the sentence of life, came to visit us and gave his life to Christ. I'm thinking of the prostitute, of which it was said that she never would come to conversion, but who accepted Christ in her life on one evening. What these two persons have had in common was that they no longer see the sentence of life. WHAT WE LEARN FROM THIS IS THAT IT HAS SENTENCE TO LIVE. THE SENTENCE OF LIFE IS:

A: You are created in God's image, formed by God to enjoy LIFE, THE CREATION. THE ENTIRE CREATION HAS BEEN TURNED FOR PEOPLE, INTO HONOUR OF GOD'S NAME.

B: TO STUDY YOURSELF, WHO YOU ARE. YOU ARE CREATED BY GOD, AND MAY STUDY YOUR CREATION.

C: THE SENTENCE OF YOUR LIFE IS: THAT YOU, ABOVE ALL COME TO KNOW YOUR CREATOR, BUT NOT ONLY TO KNOW. THAT'S SO DISTANTLY. GOD wants you to have a relationship with Him. A live relation. For that you are also created.

In the Garden of Eden, The first humans had a living relation with the Creator. Those have been broken by the sin. But... the reason that Christ Jesus, God's Son has died for the sin and debt, you and I may experience the living relation again.

* I WILL GIVE YOU AN EXAMPLE OF THIS.

A father and son once lived in a conflict. They had quarreled with each other. The son was running away from home. One day the father arrived in the hospital and lay on die. The mother wrote a letter to her son, asking him to come to the hospital for visiting his father. As the son stood at the bed of his father, the mother took the hands of both and linked them together. The long-term quarrel was ended from that moment on. What this mother did, was what Jesus has done on Calvary for you and the Father. There He stretched out His pierced hands to you, me, the entire world and the Father. By Its sacrifice the debt has been paid and the relation repaired.

If you accept this sacrifice YOUR LIFE HAS EFFECTIVELY SENSE. YOU LIVE NO LONGER IN DARKNESS, BUT IN THE LIGHT AND CAN ENJOY YOUR LIFE. So, what you can learn from this powerful message is that a life without a relation with your Creator, the God of heaven and earth, is a useless life. Prof. W. Jurg once said that in a senseless life there is no reality, but where a truth is, there is also a meaningful life. Well, Jesus Christ said to us: "I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE!"

These three words together form the meaning of what is useful sentence: It is LIFE, Life in freedom, eternal life... You live to enjoy your Life. The TRUTH. Perhaps you say: "Br. Voordewind, what is the truth? The truth is: The One, born out of the virgin Maria, died for our sin and debt and arises from the death. And then the last thing: Useful-sentence on THE WAY. If you walk on The Way, which lead you to eternal life, to the heavenly paradise, then there is no reason to worry about a dark future, but all the more A REASON IN order to LIVE.

If you are someone who says: "I have now received the answer what is the meaning of my life, but yet not having a relationship with your Creator, I invite you to come forwards to the altar. I should say: "Limp no longer on two thoughts- whether I should or shouldn't do it- but take your decision now! Also for people who are addicted to alcohol or drugs or any other addiction, bound on weaknesses, sins or diseases, I have GOOD NEWS for you. Oh, perhaps your chains are so stuck. But what do I hear as it were, A Voice between those chains that clank? It's as if I hear the Voice of Christ Who says: "IT IS ACCOMPLISHED!" He has Accomplished all your sins, diseases and weaknesses on that cross at Calvary. He paid the prices and you may live in victory. With pleasure I also like to pray for these needs and invite you to come to the altar.

Listen to this: Never ever forget that God loves you deeply and had done everything in order to live with a purpose and to have a sentence in life!
(Zeist, The Netherlands, 1986)
(Translated by: Winny Hallatu)

E-BOOK PROPHETIC EVANGELISM

E-BOOK PROPHETIC EVANGELISM
Prophetic Evangelism
Sieberen Voordewind
Uitgave/Publishing by: KOBO
This book describes how anyone can proclaim the good news of Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit using the words that Gods Spirit will guide at the time and place that He will designate.
Biblically responsible- Explosive growth of congregation/fellowship - Faith building - Freedom in Evangelism - Interdenominational - International - Own initiatives - Personal Prophetic Evangelism - Personal responsibility - Personal training - Interaction with people - Creative possibilities - Legal - no financial gain - Practical orientation - Organizational possibilities - Explosive Evangelism - Recognition - Determine own hours - Spiritual leadership - not time consuming - Assistance - Not seasonally bound - Choice to work in partnership - Does not demand diploma's - Freedom to work and stop working time for study AND MORE!

Vanquish disappointments

Vanquish disappointments
Radio meditation by: Evangelist Sieberen Voordewind

Beloved listener, every person will have to deal with disappointments in his/her life. There are people who are disappointed in other people, in a church, pastor or friends.There are also many people disappointed in a lottery. They thought of buying 1 lot, one million to win. Regrettably. A disappointment means that you don't get what you expect.
To a certain expectation is not answered. Oh, maybe you are disappointed in something at this moment. You didn't get what you wished. Perhaps you ask: "Brother Voordewind, what should I do?"

Well, the Bible gives the answer. In the Bible, in Luke, chapter 24, I read that there were two men walking on the street who were very disappointed. They were hoping that Jesus Christ would redeem the people of Israel from Roman domination. But instead, The Lord Jesus was arrested, condemned and crucified to a rough wooden cross with the result that He died. All hope in them was disappeared.

But... while they were on their way to a village with tearful eyes, it was Jesus Christ, Who was accompanying them. And Jesus explained to them from the Scripture that the Messiah had to suffer all these things before entering into His glory, so that everyone who believes in Him will live forever.

While Jesus gave them the good news, they again have hope. Their eyes were opened, they recognized Him and the Lord Jesus lived with them again. Yes the disappointment disappeared as snow in the sun when their eyes were opened and they saw that Jesus was not dead but alive. The feeling of disappointment will also be over if you believe in what the Bible says and you know that the Living Jesus Christ is with you and everything in your life will succeed. Believe that Jesus is alive. Come to Him. Accept Him in your life. Be a follower of Jesus and tell Him your pain and disappointments. He also will comfort you and be with you in all circumstances.
Let no wrong and too high expectations in your life, but expects everything to the will of God and He never lets you down.
I wish you God's Blessing. Amen!

(Translated by: Winny Hallatu)